Pametni satovi

Pametni satovi su najpopularniji nosivi uređaj i sve više podliježu empirijskim istraživanjima. Posljednjih godina fokus se pomaknuo s otkrivanja odrednica usvajanja pametnog sata na razumijevanje čimbenika koji uzrokuju dugotrajnu upotrebu. Unatoč njihovoj važnosti za osobnu kondiciju, praćenje zdravlja te za postizanje ciljeva zdravlja i fitnessa, postojeća istraživanja o namjeri kontinuirane uporabe pametnih satova uglavnom zanemaruju čimbenike zdravlja i fitnessa.

Za tvrtke je korisno kada njihovi kupci odluče kontinuirano koristiti prednosti koej im pružaju pametni satovi. Ne samo da će moći prodavati dodatke (tj. bendove) i usluge (tj. aplikacije, najave, kupnje u aplikaciji), već je također zajamčeno da će se prodavati naknadni modeli.

Međutim, trajnu upotrebu pametnih satova ne žele samo tvrtke koje ih prodaju, već postoji više strana koje profitiraju od dugotrajne upotrebe. Kontinuiranim nošenjem pametnih satova korisnici imaju koristi od dostupnih funkcionalnosti, od kojih su mnoge moguće samo zbog fizičke blizine, pa čak i kontakta s kožom.

Pametni satovi kontinuirano prate fiziološke parametre i dnevne aktivnosti, potičući na taj način pojedince na zdraviji način života, što će u konačnici rezultirati smanjenjem troškova zdravstvene zaštite. Stoga je dugoročno korištenje pametnih satova za praćenje osobne kondicije i zdravlja vrlo poželjno na individualnoj razini za krajnje korisnike, kao i na makrorazini za državne i fondove zdravstvenog osiguranja.

This article was written by admin.